Ατομικές

1975 Γκαλερί «ΩΡΑ», Αθήνα
1977 Γκαλερί «ΑΡΓΩ», Αθήνα
1981 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Αθήνα
1983 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Αθήνα
1984 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Αθήνα
1986 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Αθήνα
1986 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Washington DC Annunciation Center, Baltimore Maryland
1987 St. Catherine´s Falls Church, Virginia
1988 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Αθήνα
1989 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Washington DC
1990 Γκαλερί «ΖΥΓΟΣ», Αθήνα
1991 Eugenia Cuccalon Gallery, New York
1995 Art Expo, New York
1995 Γκαλερί «ΑΡΓΩ», Αθήνα
1996 Wigmore Fine Arts, London
1997 ALBERT WHITE GALLERY, Toronto, Canada
2000 Γκαλερί «ΑΡΓΩ», Αθήνα
2002 Art Expo, Ombri Fine Arts, New York
2005 Γκαλερί MIHALARIAS ART, Αθήνα
2008 Γκαλερί MIHALARIAS ART, Αθήνα

Powered By CMSimple.dk | Art Project Management art-idea | Design By Doumis Creative Studio | E-TEL.GR