Βιβλιογραφία


Λυδάκης, Λεξικό, 1976
Κατ.α.έ., ''Αργώ'', κειμ. Σ. Λυδάκης, Αθήνα 1977
Σ. Λυδάκης, '' Το ήθος της καλλιτεχνικής δημιουργίας '', Ζυγός, 44, 1980
Angelos, '' Man, the Universe and I '', Zygos, I, 1983
Μ. Βλάχος, '' Κριτικά σημειώματα για τις εκθέσεις'', Εικαστικά, 16, 1983
Κατ. α. έ., ''Zygos'', κείμ. S. Lydakis, Ουάσιγκτον, 1986
Washington Art Reporter, Απρ, 1987
Εφ. City Paper Washington, 10 Απρ, 1987
Art News, Ν. Υόρκη, Δεκ,1988, Ιαν, 1990
Εφ. The Greek Sunday News, Ουάσιγκτον, 14 Φεβρ, 1989
Magazine of Art, Σικάγο, Οκτ, 1990
Εφ. Hellenic Times, Ν. Υόρκη, 13 Δεκ, 1991
S. Lydakis, Angelos, Αθήνα, 1991
Τ. Πιτσούλη, '' Άγγελος'', Penthouse, Νοέμβρ, 1992
Saur, T. 4, 1992
Κατ. α. έ., '' Αργώ'', Αθήνα, 1995
Χρήστου, 1996, σ. 183, 259

Powered By CMSimple.dk | Art Project Management art-idea | Design By Doumis Creative Studio | E-TEL.GR